Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Rodzaj studiów
bakalářské studium
kandidatkurs
Rodzaj studiów
postgraduální studium
avancerad kurs
Rodzaj studiów
doktorské studium
doktorandkurs
Rodzaj studiów
prezenční studium
fulltidskurs
Rodzaj studiów
kombinované studium
deltidskurs
Rodzaj studiów
online
onlinekurs
Rodzaj studiów
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
en termin
Długość wymiany
celý akademický rok
ett läsår
Długość wymiany
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garanterar universitetet boende?
Pytanie o kwatery studenckie
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Pytanie o praktyki studenckie
Musím jako výměnný student platit školné?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jaké jsou jazykové požadavky?
Vilka är språkkraven?
Wymagania językowe
Jaký je ____________ systém?
Hur fungerar _______ ?
Pytanie o system
kredity
poängsystemet
Rodzaj systemu
známkování
betygssättningen
Rodzaj systemu
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Hur är undervisningen?
Pytanie o metody nauczania
Jsou tam _____________ ?
Finns det _______?
Pytanie o metody nauczania
přednášky
föreläsningar
Rodzaj zajęć
semináře
seminarier
Rodzaj zajęć
konsultace
handledning
Rodzaj zajęć
konference
konferenser
Rodzaj zajęć
Jaké předměty nabízí letní škola?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kdy jsou zkoušky?
När är tentaperioderna?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Pytanie o organizacje studenckie
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Nabízíte detailní popis kurzu?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Pořádáte exkurze?
Arrangerar skolan också utflykter?
Pytanie o wycieczki
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vilka program erbjuds?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Pytanie o pomoc finansową
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Pytanie o pomoc finansową
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Formy pomocy finansowej
školné
skolavgifter
Formy pomocy finansowej
životní náklady
mina levnadskostnader
Formy pomocy finansowej
péče o dítě
barnomsorg
Formy pomocy finansowej
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vilka typer av stipendier finns det?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu