Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Rodzaj studiów
bakalářské studium
бакалавриат
Rodzaj studiów
postgraduální studium
аспирантура
Rodzaj studiów
doktorské studium
докторат/профессура
Rodzaj studiów
prezenční studium
очная форма
Rodzaj studiów
kombinované studium
заочная форма
Rodzaj studiów
online
онлайн обучение
Rodzaj studiów
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
семестр
Długość wymiany
celý akademický rok
академический год
Długość wymiany
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Какие ограничения на работу для студентов?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Каковы требования для поступления в университет?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Pytanie o kwatery studenckie
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Курс включает в себя период стажировки?
Pytanie o praktyki studenckie
Musím jako výměnný student platit školné?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jaké jsou jazykové požadavky?
Каковы требования знания [язык] языка?
Wymagania językowe
Jaký je ____________ systém?
Какова система_____________?
Pytanie o system
kredity
кредитов
Rodzaj systemu
známkování
оценок
Rodzaj systemu
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Каков стиль преподавания?
Pytanie o metody nauczania
Jsou tam _____________ ?
Там есть___________?
Pytanie o metody nauczania
přednášky
лекции
Rodzaj zajęć
semináře
семинары
Rodzaj zajęć
konsultace
учебные материалы
Rodzaj zajęć
konference
конференции
Rodzaj zajęć
Jaké předměty nabízí letní škola?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kdy jsou zkoušky?
Когда проходят экзамены?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
В университете есть спортивный центр?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Pytanie o organizacje studenckie
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Nabízíte detailní popis kurzu?
У вас есть детальное описание курса?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Pořádáte exkurze?
Вы организовываете экскурсии?
Pytanie o wycieczki
Jaké programy nabízí vaše škola?
Какие программы вы предлагаете?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Pytanie o pomoc finansową
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Pytanie o pomoc finansową
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Formy pomocy finansowej
školné
плата за обучение
Formy pomocy finansowej
životní náklady
расходы на жизнь
Formy pomocy finansowej
péče o dítě
уход за ребенком
Formy pomocy finansowej
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Какие виды стипендий доступны?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu