Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Rodzaj studiów
bakalářské studium
graduação
Rodzaj studiów
postgraduální studium
pós-graduação
Rodzaj studiów
doktorské studium
PhD
Rodzaj studiów
prezenční studium
tempo integral
Rodzaj studiów
kombinované studium
meio período
Rodzaj studiów
online
online
Rodzaj studiów
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
um semestre
Długość wymiany
celý akademický rok
um ano acadêmico
Długość wymiany
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Vou receber uma proposta formal?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
A universidade também oferece acomodação?
Pytanie o kwatery studenckie
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
O curso também inclui um período de estágio?
Pytanie o praktyki studenckie
Musím jako výměnný student platit školné?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jaké jsou jazykové požadavky?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Wymagania językowe
Jaký je ____________ systém?
Como é o sistema de ____________?
Pytanie o system
kredity
crédito
Rodzaj systemu
známkování
notas
Rodzaj systemu
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Qual é o estilo de ensino?
Pytanie o metody nauczania
Jsou tam _____________ ?
São _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
přednášky
aulas expositivas
Rodzaj zajęć
semináře
seminários
Rodzaj zajęć
konsultace
tutoriais
Rodzaj zajęć
konference
conferências
Rodzaj zajęć
Jaké předměty nabízí letní škola?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kdy jsou zkoušky?
Quando acontecem as provas?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Há um complexo esportivo aqui?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Pytanie o organizacje studenckie
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Nabízíte detailní popis kurzu?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Quais são as comodidades da escola?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Pořádáte exkurze?
Vocês também organizam excursões?
Pytanie o wycieczki
Jaké programy nabízí vaše škola?
Quais programas vocês oferecem?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Pytanie o pomoc finansową
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Pytanie o pomoc finansową
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Formy pomocy finansowej
školné
mensalidades
Formy pomocy finansowej
životní náklady
despesas de subsistência
Formy pomocy finansowej
péče o dítě
cuidados infantis
Formy pomocy finansowej
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu