Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Rodzaj studiów
bakalářské studium
Grundkurs
Rodzaj studiów
postgraduální studium
Aufbaukurs
Rodzaj studiów
doktorské studium
Doktorandenkurs
Rodzaj studiów
prezenční studium
Vollzeitkurs
Rodzaj studiów
kombinované studium
Teilzeitkurs
Rodzaj studiów
online
Onlinekurs
Rodzaj studiów
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Długość wymiany
(jeden) semestr
ein Semester
Długość wymiany
celý akademický rok
ein Studienjahr
Długość wymiany
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Pytanie o kwatery studenckie
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Pytanie o praktyki studenckie
Musím jako výměnný student platit školné?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jaké jsou jazykové požadavky?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Wymagania językowe
Jaký je ____________ systém?
Wie funktioniert das__________?
Pytanie o system
kredity
Kreditsystem
Rodzaj systemu
známkování
Benotungssystem
Rodzaj systemu
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Pytanie o metody nauczania
Jsou tam _____________ ?
Gibt es_____________?
Pytanie o metody nauczania
přednášky
Vorlesungen
Rodzaj zajęć
semináře
Seminare
Rodzaj zajęć
konsultace
Tutorien
Rodzaj zajęć
konference
Konferenzen
Rodzaj zajęć
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kdy jsou zkoušky?
Wann finden die Prüfungen statt?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Pytanie o organizacje studenckie
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Nabízíte detailní popis kurzu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Pořádáte exkurze?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Pytanie o wycieczki
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welche Programme bieten Sie an?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Pytanie o pomoc finansową
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Pytanie o pomoc finansową
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Formy pomocy finansowej
školné
Studiengebühren
Formy pomocy finansowej
životní náklady
Lebenshaltungskosten
Formy pomocy finansowej
péče o dítě
Kinderbetreuung
Formy pomocy finansowej
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welche Stipendien gibt es?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu