Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Rodzaj studiów
bakalářské studium
een bacheloropleiding
Rodzaj studiów
postgraduální studium
een postgraduaat
Rodzaj studiów
doktorské studium
een doctoraat
Rodzaj studiów
prezenční studium
een voltijdse opleiding
Rodzaj studiów
kombinované studium
een deeltijdse opleiding
Rodzaj studiów
online
een online cursus
Rodzaj studiów
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
een semester
Długość wymiany
celý akademický rok
een academisch jaar
Długość wymiany
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Pytanie o kwatery studenckie
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Pytanie o praktyki studenckie
Musím jako výměnný student platit školné?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jaké jsou jazykové požadavky?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Wymagania językowe
Jaký je ____________ systém?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Pytanie o system
kredity
creditsysteem
Rodzaj systemu
známkování
beoordelingssysteem
Rodzaj systemu
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Pytanie o metody nauczania
Jsou tam _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
přednášky
lezingen
Rodzaj zajęć
semináře
seminars
Rodzaj zajęć
konsultace
tutorials
Rodzaj zajęć
konference
conferenties
Rodzaj zajęć
Jaké předměty nabízí letní škola?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kdy jsou zkoušky?
Wanneer worden de examens gehouden?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Pytanie o organizacje studenckie
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Nabízíte detailní popis kurzu?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Pořádáte exkurze?
Organiseren jullie ook excursies?
Pytanie o wycieczki
Jaké programy nabízí vaše škola?
Welke programma's bieden jullie aan?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Pytanie o pomoc finansową
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Pytanie o pomoc finansową
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Formy pomocy finansowej
školné
inschrijvingsgeld
Formy pomocy finansowej
životní náklady
kosten voor levensonderhoud
Formy pomocy finansowej
péče o dítě
kinderopvang
Formy pomocy finansowej
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu