Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Me quiero matricular _______________.
Rodzaj studiów
bakalářské studium
en un grado
Rodzaj studiów
postgraduální studium
en un posgrado
Rodzaj studiów
doktorské studium
en un doctorado
Rodzaj studiów
prezenční studium
a tiempo completo
Rodzaj studiów
kombinované studium
a tiempo parcial
Rodzaj studiów
online
a distancia
Rodzaj studiów
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Długość wymiany
(jeden) semestr
un semestre
Długość wymiany
celý akademický rok
un curso académico
Długość wymiany
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Pytanie o kwatery studenckie
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Pytanie o praktyki studenckie
Musím jako výměnný student platit školné?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jaké jsou jazykové požadavky?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Wymagania językowe
Jaký je ____________ systém?
¿Cómo es el sistema _____________?
Pytanie o system
kredity
de créditos
Rodzaj systemu
známkování
de notas
Rodzaj systemu
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Jaké vyučovací metody jsou používány?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Pytanie o metody nauczania
Jsou tam _____________ ?
¿Hay ______________?
Pytanie o metody nauczania
přednášky
clases teóricas
Rodzaj zajęć
semináře
seminarios
Rodzaj zajęć
konsultace
tutorías
Rodzaj zajęć
konference
conferencias
Rodzaj zajęć
Jaké předměty nabízí letní škola?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kdy jsou zkoušky?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Pytanie o organizacje studenckie
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
¿Hay pruebas de nivel?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Nabízíte detailní popis kurzu?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Pořádáte exkurze?
¿Organizan también excursiones?
Pytanie o wycieczki
Jaké programy nabízí vaše škola?
¿Qué programas ofertan?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Pytanie o pomoc finansową
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Pytanie o pomoc finansową
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Formy pomocy finansowej
školné
matrícula
Formy pomocy finansowej
životní náklady
gastos personales
Formy pomocy finansowej
péče o dítě
manutención de hijos menores
Formy pomocy finansowej
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
¿Qué becas puedo solicitar?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu