Zwroty | chiński - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
我想要进入大学学习。
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
我想要申请______________课程。
Rodzaj studiów
bakalářské studium
本科生
Rodzaj studiów
postgraduální studium
研究生
Rodzaj studiów
doktorské studium
博士生
Rodzaj studiów
prezenční studium
全日制
Rodzaj studiów
kombinované studium
非全日
Rodzaj studiów
online
网上课程
Rodzaj studiów
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Długość wymiany
(jeden) semestr
一学期
Długość wymiany
celý akademický rok
一学年
Długość wymiany
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
请问学生工作有什么限制?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
我需要提供材料原件还是复印件?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
请问该所大学的入学要求是什么?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
请问大学能保证我的住宿吗?
Pytanie o kwatery studenckie
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
课程内容涵盖实习吗?
Pytanie o praktyki studenckie
Musím jako výměnný student platit školné?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
Jaké jsou jazykové požadavky?
对【语言】的要求是什么?
Wymagania językowe
Jaký je ____________ systém?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Pytanie o system
kredity
学分制
Rodzaj systemu
známkování
打分制
Rodzaj systemu
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
Jaké vyučovací metody jsou používány?
这里的教学风格是什么样的?
Pytanie o metody nauczania
Jsou tam _____________ ?
这里有_____________?
Pytanie o metody nauczania
přednášky
讲座
Rodzaj zajęć
semináře
研讨会
Rodzaj zajęć
konsultace
个别辅导
Rodzaj zajęć
konference
会议
Rodzaj zajęć
Jaké předměty nabízí letní škola?
暑期学校提供哪些课程呢?
Pytanie o kursy szkoły letniej
Kdy jsou zkoušky?
考试何时举行?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
大学里有体育馆吗?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
我如何加入学生组织?
Pytanie o organizacje studenckie
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
我在这里可以学习什么语言?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Nabízíte detailní popis kurzu?
您有课程的详细介绍吗?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
一个班级里最多有多少个学生?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
贵校都有哪些设施?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Pořádáte exkurze?
请问你们安排郊游吗?
Pytanie o wycieczki
Jaké programy nabízí vaše škola?
你们提供哪些项目呢?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
我想了解关于助学金的信息。
Pytanie o pomoc finansową
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
有哪些组织可以资助我的学习?
Pytanie o pomoc finansową
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Formy pomocy finansowej
školné
学费
Formy pomocy finansowej
životní náklady
生活费用
Formy pomocy finansowej
péče o dítě
儿童托管
Formy pomocy finansowej
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
请问有哪些奖学金?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu