Zwroty | polski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

我想要进入大学学习。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
我想要申请______________课程。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Rodzaj studiów
本科生
studia licencjackie
Rodzaj studiów
研究生
studia magisterskie
Rodzaj studiów
博士生
studia doktoranckie
Rodzaj studiów
全日制
studia dzienne
Rodzaj studiów
非全日
studia zaoczne
Rodzaj studiów
网上课程
studia przez internet
Rodzaj studiów
我想要在这所大学学习___________。
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Długość wymiany
一学期
(jeden) semestr
Długość wymiany
一学年
cały rok akademicki
Długość wymiany
请问学生工作有什么限制?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
我需要提供材料原件还是复印件?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
请问该所大学的入学要求是什么?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
请问大学能保证我的住宿吗?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Pytanie o kwatery studenckie
课程内容涵盖实习吗?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Pytanie o praktyki studenckie
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
我如何才能查看我的申请进程呢?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
对【语言】的要求是什么?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wymagania językowe
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Jak działa system ______ ?
Pytanie o system
学分制
punktowy
Rodzaj systemu
打分制
oceniania
Rodzaj systemu
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
这里的教学风格是什么样的?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Pytanie o metody nauczania
这里有_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
讲座
wykłady
Rodzaj zajęć
研讨会
ćwiczenia/seminaria
Rodzaj zajęć
个别辅导
konsultacje
Rodzaj zajęć
会议
konferencje
Rodzaj zajęć
暑期学校提供哪些课程呢?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Pytanie o kursy szkoły letniej
考试何时举行?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
我在哪里能找到所有的课程信息?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
大学里有体育馆吗?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
我如何加入学生组织?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Pytanie o organizacje studenckie
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

我在这里可以学习什么语言?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Pytanie o dostępne kursy językowe
有没有水平测试来评估我的水平?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Pytanie o test kwalifikacyjny
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
您有课程的详细介绍吗?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
一个班级里最多有多少个学生?
Jak liczne są grupy?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
贵校都有哪些设施?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
请问你们安排郊游吗?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Pytanie o wycieczki
你们提供哪些项目呢?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

我想了解关于助学金的信息。
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Pytanie o pomoc finansową
有哪些组织可以资助我的学习?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Pytanie o pomoc finansową
我需要 ____________的财政补贴。
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Formy pomocy finansowej
学费
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Formy pomocy finansowej
生活费用
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Formy pomocy finansowej
儿童托管
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Formy pomocy finansowej
请问有哪些奖学金?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu