Zwroty | polski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
I want to apply for _____________ course.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Rodzaj studiów
an undergraduate
studia licencjackie
Rodzaj studiów
a postgraduate
studia magisterskie
Rodzaj studiów
a PhD
studia doktoranckie
Rodzaj studiów
a full-time
studia dzienne
Rodzaj studiów
a part-time
studia zaoczne
Rodzaj studiów
an online
studia przez internet
Rodzaj studiów
I would like to study at your university for ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Długość wymiany
a semester
(jeden) semestr
Długość wymiany
an academic year
cały rok akademicki
Długość wymiany
What are the work restrictions for students?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
What are the entry requirements of the university?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Are you going to send me a formal offer?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Does the university guarantee accommodation as well?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Pytanie o kwatery studenckie
Does the course involve an internship as well?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Pytanie o praktyki studenckie
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
How can I track the progress of my application?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
What are the [language] language requirements?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wymagania językowe
What is the ____________ system like?
Jak działa system ______ ?
Pytanie o system
credit
punktowy
Rodzaj systemu
marking
oceniania
Rodzaj systemu
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
What is the teaching style like?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Pytanie o metody nauczania
Are there _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
lectures
wykłady
Rodzaj zajęć
seminars
ćwiczenia/seminaria
Rodzaj zajęć
tutorials
konsultacje
Rodzaj zajęć
conferences
konferencje
Rodzaj zajęć
What courses are offered by summer schools?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Pytanie o kursy szkoły letniej
When are the exams held?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Where can I find information about all the courses available?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Is there a university sports center?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
How can I join student societies?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Pytanie o organizacje studenckie
What are the estimated living costs in [city]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

What languages can I study at your school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Is there a placement test to assess my level?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Do you have a detailed description of the course?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
What is the maximum number of students in a class?
Jak liczne są grupy?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
What facilities are there in your school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Do you also arrange excursions?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Pytanie o wycieczki
What programs do you offer?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Pytanie o pomoc finansową
Which bodies can fund my studies?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Pytanie o pomoc finansową
I need financial help for ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Formy pomocy finansowej
tuition fees
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Formy pomocy finansowej
my living expenses
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Formy pomocy finansowej
childcare
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Formy pomocy finansowej
What kinds of scholarships are available?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Where can I get a certificate of equivalency?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu