Zwroty | koreański - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

I would like to enroll at a university.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
I want to apply for _____________ course.
Rodzaj studiów
an undergraduate
Rodzaj studiów
a postgraduate
Rodzaj studiów
a PhD
Rodzaj studiów
a full-time
Rodzaj studiów
a part-time
Rodzaj studiów
an online
Rodzaj studiów
I would like to study at your university for ___________.
Długość wymiany
a semester
Długość wymiany
an academic year
Długość wymiany
What are the work restrictions for students?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
What are the entry requirements of the university?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Are you going to send me a formal offer?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Does the university guarantee accommodation as well?
Pytanie o kwatery studenckie
Does the course involve an internship as well?
Pytanie o praktyki studenckie
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
How can I track the progress of my application?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
What are the [language] language requirements?
Wymagania językowe
What is the ____________ system like?
Pytanie o system
credit
Rodzaj systemu
marking
Rodzaj systemu
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
What is the teaching style like?
Pytanie o metody nauczania
Are there _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
lectures
Rodzaj zajęć
seminars
Rodzaj zajęć
tutorials
Rodzaj zajęć
conferences
Rodzaj zajęć
What courses are offered by summer schools?
Pytanie o kursy szkoły letniej
When are the exams held?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Where can I find information about all the courses available?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Is there a university sports center?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
How can I join student societies?
Pytanie o organizacje studenckie
What are the estimated living costs in [city]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

What languages can I study at your school?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Is there a placement test to assess my level?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Do you have a detailed description of the course?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
What is the maximum number of students in a class?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
What facilities are there in your school?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Do you also arrange excursions?
Pytanie o wycieczki
What programs do you offer?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Pytanie o pomoc finansową
Which bodies can fund my studies?
Pytanie o pomoc finansową
I need financial help for ____________.
Formy pomocy finansowej
tuition fees
Formy pomocy finansowej
my living expenses
Formy pomocy finansowej
childcare
Formy pomocy finansowej
What kinds of scholarships are available?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

I would like to validate my degree certificate in [country].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Where can I get a certificate of equivalency?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu