Zwroty | grecki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

I would like to enroll at a university.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
I want to apply for _____________ course.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Rodzaj studiów
an undergraduate
ένα προπτυχιακό
Rodzaj studiów
a postgraduate
ένα μεταπτυχιακό
Rodzaj studiów
a PhD
ένα διδακτορικό
Rodzaj studiów
a full-time
πλήρους απασχόλησης
Rodzaj studiów
a part-time
μερικής απασχόλησης
Rodzaj studiów
an online
εξ αποστάσεως
Rodzaj studiów
I would like to study at your university for ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Długość wymiany
a semester
ένα εξάμηνο
Długość wymiany
an academic year
ένα ακαδημαϊκό έτος
Długość wymiany
What are the work restrictions for students?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
What are the entry requirements of the university?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Are you going to send me a formal offer?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Does the university guarantee accommodation as well?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Pytanie o kwatery studenckie
Does the course involve an internship as well?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Pytanie o praktyki studenckie
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
How can I track the progress of my application?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
What are the [language] language requirements?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Wymagania językowe
What is the ____________ system like?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Pytanie o system
credit
πόντων
Rodzaj systemu
marking
βαθμολόγησης
Rodzaj systemu
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
What is the teaching style like?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Pytanie o metody nauczania
Are there _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Pytanie o metody nauczania
lectures
διαλέξεις
Rodzaj zajęć
seminars
σεμινάρια
Rodzaj zajęć
tutorials
προγράμματα εκμάθησης
Rodzaj zajęć
conferences
συνέδρια
Rodzaj zajęć
What courses are offered by summer schools?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Pytanie o kursy szkoły letniej
When are the exams held?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Where can I find information about all the courses available?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Is there a university sports center?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Pytanie o akademickie centrum sportowe
How can I join student societies?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Pytanie o organizacje studenckie
What are the estimated living costs in [city]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

What languages can I study at your school?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Pytanie o dostępne kursy językowe
Is there a placement test to assess my level?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Pytanie o test kwalifikacyjny
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Do you have a detailed description of the course?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Pytanie o szczegółowy opis kursu
What is the maximum number of students in a class?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
What facilities are there in your school?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Do you also arrange excursions?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Pytanie o wycieczki
What programs do you offer?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Pytanie o pomoc finansową
Which bodies can fund my studies?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Pytanie o pomoc finansową
I need financial help for ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Formy pomocy finansowej
tuition fees
δίδακτρα
Formy pomocy finansowej
my living expenses
τα έξοδα διαβίωσής μου
Formy pomocy finansowej
childcare
τη φροντίδα των παιδιών
Formy pomocy finansowej
What kinds of scholarships are available?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

I would like to validate my degree certificate in [country].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Where can I get a certificate of equivalency?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu