Zwroty | fiński - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

I would like to enroll at a university.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
I want to apply for _____________ course.
Haluan hakea ________.
Rodzaj studiów
an undergraduate
kandidaatin ohjelmaan
Rodzaj studiów
a postgraduate
jatko-opintoihin
Rodzaj studiów
a PhD
tohtorin ohjelmaan
Rodzaj studiów
a full-time
täysiaikaiseen ohjelmaan
Rodzaj studiów
a part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
Rodzaj studiów
an online
verkossa käytävään ohjelmaan
Rodzaj studiów
I would like to study at your university for ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Długość wymiany
a semester
lukukauden
Długość wymiany
an academic year
lukuvuoden
Długość wymiany
What are the work restrictions for students?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
What are the entry requirements of the university?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Are you going to send me a formal offer?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Does the university guarantee accommodation as well?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Pytanie o kwatery studenckie
Does the course involve an internship as well?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Pytanie o praktyki studenckie
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
How can I track the progress of my application?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
What are the [language] language requirements?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Wymagania językowe
What is the ____________ system like?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Pytanie o system
credit
opintopiste
Rodzaj systemu
marking
arvosana
Rodzaj systemu
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
What is the teaching style like?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Pytanie o metody nauczania
Are there _____________ ?
Onko teillä ________?
Pytanie o metody nauczania
lectures
luentoja
Rodzaj zajęć
seminars
seminaareja
Rodzaj zajęć
tutorials
pienryhmäopetusta
Rodzaj zajęć
conferences
konferensseja
Rodzaj zajęć
What courses are offered by summer schools?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Pytanie o kursy szkoły letniej
When are the exams held?
Koska tentit ovat?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Where can I find information about all the courses available?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Is there a university sports center?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
How can I join student societies?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Pytanie o organizacje studenckie
What are the estimated living costs in [city]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

What languages can I study at your school?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Is there a placement test to assess my level?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Do you have a detailed description of the course?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
What is the maximum number of students in a class?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
What facilities are there in your school?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Do you also arrange excursions?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Pytanie o wycieczki
What programs do you offer?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Pytanie o pomoc finansową
Which bodies can fund my studies?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Pytanie o pomoc finansową
I need financial help for ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Formy pomocy finansowej
tuition fees
lukukausimaksut
Formy pomocy finansowej
my living expenses
elinkustannukseni
Formy pomocy finansowej
childcare
lastenhoito
Formy pomocy finansowej
What kinds of scholarships are available?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

I would like to validate my degree certificate in [country].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Where can I get a certificate of equivalency?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu