Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

I would like to enroll at a university.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
I want to apply for _____________ course.
Mi volas apliki por_____________.
Rodzaj studiów
an undergraduate
kurso por studentoj
Rodzaj studiów
a postgraduate
kurso por postdiplomaj studentoj
Rodzaj studiów
a PhD
kurso por Ph.D.
Rodzaj studiów
a full-time
plentempa kurso
Rodzaj studiów
a part-time
parttempa kurso
Rodzaj studiów
an online
enreta kurso
Rodzaj studiów
I would like to study at your university for ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Długość wymiany
a semester
semestro
Długość wymiany
an academic year
akademia jaro
Długość wymiany
What are the work restrictions for students?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
What are the entry requirements of the university?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Are you going to send me a formal offer?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Does the university guarantee accommodation as well?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Pytanie o kwatery studenckie
Does the course involve an internship as well?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Pytanie o praktyki studenckie
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
How can I track the progress of my application?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
What are the [language] language requirements?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Wymagania językowe
What is the ____________ system like?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Pytanie o system
credit
de kredito
Rodzaj systemu
marking
de noto
Rodzaj systemu
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
What is the teaching style like?
Kiom estas la instrua stilo?
Pytanie o metody nauczania
Are there _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Pytanie o metody nauczania
lectures
lekcioj
Rodzaj zajęć
seminars
seminarioj
Rodzaj zajęć
tutorials
lerniloj
Rodzaj zajęć
conferences
konferencoj
Rodzaj zajęć
What courses are offered by summer schools?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Pytanie o kursy szkoły letniej
When are the exams held?
Kiam estas la ekzamenoj?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Where can I find information about all the courses available?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Is there a university sports center?
Ĉu estas universitata sportejo?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
How can I join student societies?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Pytanie o organizacje studenckie
What are the estimated living costs in [city]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

What languages can I study at your school?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Is there a placement test to assess my level?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Do you have a detailed description of the course?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
What is the maximum number of students in a class?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
What facilities are there in your school?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Do you also arrange excursions?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Pytanie o wycieczki
What programs do you offer?
Kio programojn vi proponas?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Pytanie o pomoc finansową
Which bodies can fund my studies?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Pytanie o pomoc finansową
I need financial help for ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Formy pomocy finansowej
tuition fees
instrudepagoj
Formy pomocy finansowej
my living expenses
miaj vivelspezoj
Formy pomocy finansowej
childcare
infanzorgado
Formy pomocy finansowej
What kinds of scholarships are available?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

I would like to validate my degree certificate in [country].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Where can I get a certificate of equivalency?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu