Zwroty | czeski - Życie za granicą | Studia

Studia - Uczelnia

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Wyrażenie chęci zapisania się na uczelnię
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Rodzaj studiów
an undergraduate
bakalářské studium
Rodzaj studiów
a postgraduate
postgraduální studium
Rodzaj studiów
a PhD
doktorské studium
Rodzaj studiów
a full-time
prezenční studium
Rodzaj studiów
a part-time
kombinované studium
Rodzaj studiów
an online
online
Rodzaj studiów
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Długość wymiany
a semester
(jeden) semestr
Długość wymiany
an academic year
celý akademický rok
Długość wymiany
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Pytanie o ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Pytanie, czy należy dostarczyć oryginalne dokumenty czy kopie
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Ubieganie się o miejsce na uczelni
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Formalne potwierdzenie przyjęcia na uczelnię
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Pytanie o kwatery studenckie
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Pytanie o praktyki studenckie
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Pytanie o opłaty za studia dla studentów na wymianie
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Pytanie o śledzenie procesu rekrutacji
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Wymagania językowe
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Pytanie o system
credit
kredity
Rodzaj systemu
marking
známkování
Rodzaj systemu
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Pytanie o wykaz ocen i zaliczeń
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Pytanie o metody nauczania
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Pytanie o metody nauczania
lectures
přednášky
Rodzaj zajęć
seminars
semináře
Rodzaj zajęć
tutorials
konsultace
Rodzaj zajęć
conferences
konference
Rodzaj zajęć
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Pytanie o kursy szkoły letniej
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Pytanie o sesje egzaminacyjne
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Pytanie o informacje na temat przedmiotów
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Pytanie o akademickie centrum sportowe
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Pytanie o organizacje studenckie
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Pytanie o szacunkowy koszt utrzymania w mieście, w którym znajduje się uczelnia

Studia - Kursy językowe

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Pytanie o dostępne kursy językowe
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Pytanie o test kwalifikacyjny
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Pytanie o możliwość zmiany kursu o nieodpowiednim poziomie zaawansowania
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Pytanie o szczegółowy opis kursu
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Pytanie o maksymalną liczbę kursantów w grupie
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Pytanie o dodatkowe wyposażenie i dostępne udogodnienia
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Pytanie o wycieczki
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Pytanie o program kursów

Studia - Stypendia

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Pytanie o pomoc finansową
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Pytanie o pomoc finansową
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Formy pomocy finansowej
tuition fees
školné
Formy pomocy finansowej
my living expenses
životní náklady
Formy pomocy finansowej
childcare
péče o dítě
Formy pomocy finansowej
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Pytanie o rodzaje stypendiów

Studia - Uznawanie dyplomu

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Uznawanie dyplomu w danym kraju
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Pytanie o listę tłumaczy przysięgłych
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Pytanie o zaświadczenie o równoważności dyplomu