Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Pot lucra în [țara]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Am nevoie de permis de muncă?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Qual è il salario minimo?
Care este salariul minim pe economie?
Pytanie o płacę minimalną
Sono ____________.
Sunt ___________________ .
Sytuacja zawodowa
impiegato/a
angajat
Sytuacja zawodowa
disoccupato/a
neangajat
Sytuacja zawodowa
un imprenditore/un'imprenditrice
antreprenor
Sytuacja zawodowa
un lavoratore autonomo
independent
Sytuacja zawodowa
uno/a stagista
practicant
Sytuacja zawodowa
un/una volontario/a
voluntar
Sytuacja zawodowa
un/a consulente
consultant
Sytuacja zawodowa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Rodzaje umów
Ho un contratto _________.
Am contract de ______________.
Rodzaje umów
a tempo pieno
normă întreagă
Rodzaj umowy
part-time
jumătate de normă
Rodzaj umowy
a tempo determinato
pe perioadă determinată
Rodzaj umowy
a tempo indeterminato
pe perioadă nedeterminată
Rodzaj umowy
stagionale
temporar
Rodzaj umowy
Quando viene versato lo stipendio?
Când primesc salariul?
Pytanie o dzień wypłaty
Vorrei chiedere ___________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Prośba o urlop
il congedo di maternità
concediu maternal
Rodzaj urlopu
il congedo di paternità
concediul paternal
Rodzaj urlopu
il congedo per malattia
concediu medical
Rodzaj urlopu
dei giorni liberi
zile libere
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Pytanie o opodatkowanie
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Aș dori să-mi declar venitul.
Zgłaszanie dochodów
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Chi mi farà sapere ____________ ?
Cine mă va informa de ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
quanto mi verrà rimborsato
cât este rambursarea
Rodzaj rozliczenia podatku
se devo pagare più tasse
dacă datorez mai mult
Rodzaj rozliczenia podatku