Zwroty | polski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Qual è il salario minimo?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Pytanie o płacę minimalną
Sono ____________.
Jestem ___________________ .
Sytuacja zawodowa
impiegato/a
zatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
disoccupato/a
bezrobotny/a
Sytuacja zawodowa
un imprenditore/un'imprenditrice
przedsiębiorcą
Sytuacja zawodowa
un lavoratore autonomo
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
uno/a stagista
praktykantem/praktykantką
Sytuacja zawodowa
un/una volontario/a
wolontariuszem/wolontariuszką
Sytuacja zawodowa
un/a consulente
doradcą
Sytuacja zawodowa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Rodzaje umów
Ho un contratto _________.
Mam umowę ___________.
Rodzaje umów
a tempo pieno
o pracę na pełny etat
Rodzaj umowy
part-time
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Rodzaj umowy
a tempo determinato
(o pracę) na czas określony
Rodzaj umowy
a tempo indeterminato
(o pracę) na czas nieokreślony
Rodzaj umowy
stagionale
o pracę sezonową
Rodzaj umowy
Quando viene versato lo stipendio?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Pytanie o dzień wypłaty
Vorrei chiedere ___________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Prośba o urlop
il congedo di maternità
urlop macierzyński
Rodzaj urlopu
il congedo di paternità
urlop ojcowski
Rodzaj urlopu
il congedo per malattia
chorobowe
Rodzaj urlopu
dei giorni liberi
kilka dni urlopu
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Pytanie o opodatkowanie
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Zgłaszanie dochodów
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kto poinformuje mnie ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
quanto mi verrà rimborsato
ile wynosi mój zwrot podatku
Rodzaj rozliczenia podatku
se devo pagare più tasse
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Rodzaj rozliczenia podatku