Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Kan ik in [land] werken?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Qual è il salario minimo?
Wat is het nationale minimumloon?
Pytanie o płacę minimalną
Sono ____________.
Ik ben ___________________ .
Sytuacja zawodowa
impiegato/a
werkende
Sytuacja zawodowa
disoccupato/a
werkloos
Sytuacja zawodowa
un imprenditore/un'imprenditrice
een ondernemer
Sytuacja zawodowa
un lavoratore autonomo
een zelfstandige
Sytuacja zawodowa
uno/a stagista
een stagair
Sytuacja zawodowa
un/una volontario/a
een vrijwilliger
Sytuacja zawodowa
un/a consulente
een consultant
Sytuacja zawodowa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Rodzaje umów
Ho un contratto _________.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Rodzaje umów
a tempo pieno
voltijdse
Rodzaj umowy
part-time
deeltijdse
Rodzaj umowy
a tempo determinato
tijdelijke
Rodzaj umowy
a tempo indeterminato
permanente
Rodzaj umowy
stagionale
seizoensgebonden
Rodzaj umowy
Quando viene versato lo stipendio?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Pytanie o dzień wypłaty
Vorrei chiedere ___________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prośba o urlop
il congedo di maternità
moederschapsverlof
Rodzaj urlopu
il congedo di paternità
vaderschapsverlof
Rodzaj urlopu
il congedo per malattia
ziekteverlof
Rodzaj urlopu
dei giorni liberi
vrije dagen
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Pytanie o opodatkowanie
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Zgłaszanie dochodów
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Chi mi farà sapere ____________ ?
Wie informeert mij over ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
quanto mi verrà rimborsato
hoeveel mijn belastingteruggave is
Rodzaj rozliczenia podatku
se devo pagare più tasse
of ik meer belastingen schuldig ben
Rodzaj rozliczenia podatku