Zwroty | koreański - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Qual è il salario minimo?
Pytanie o płacę minimalną
Sono ____________.
Sytuacja zawodowa
impiegato/a
Sytuacja zawodowa
disoccupato/a
Sytuacja zawodowa
un imprenditore/un'imprenditrice
Sytuacja zawodowa
un lavoratore autonomo
Sytuacja zawodowa
uno/a stagista
Sytuacja zawodowa
un/una volontario/a
Sytuacja zawodowa
un/a consulente
Sytuacja zawodowa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Rodzaje umów
Ho un contratto _________.
Rodzaje umów
a tempo pieno
Rodzaj umowy
part-time
Rodzaj umowy
a tempo determinato
Rodzaj umowy
a tempo indeterminato
Rodzaj umowy
stagionale
Rodzaj umowy
Quando viene versato lo stipendio?
Pytanie o dzień wypłaty
Vorrei chiedere ___________.
Prośba o urlop
il congedo di maternità
Rodzaj urlopu
il congedo di paternità
Rodzaj urlopu
il congedo per malattia
Rodzaj urlopu
dei giorni liberi
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Pytanie o opodatkowanie
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Zgłaszanie dochodów
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Chi mi farà sapere ____________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
quanto mi verrà rimborsato
Rodzaj rozliczenia podatku
se devo pagare più tasse
Rodzaj rozliczenia podatku