Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
¿Necesito permiso de trabajo?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Qual è il salario minimo?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Pytanie o płacę minimalną
Sono ____________.
Soy ____________________.
Sytuacja zawodowa
impiegato/a
asalariado
Sytuacja zawodowa
disoccupato/a
desempleado
Sytuacja zawodowa
un imprenditore/un'imprenditrice
empresario
Sytuacja zawodowa
un lavoratore autonomo
autónomo
Sytuacja zawodowa
uno/a stagista
trabajador en prácticas
Sytuacja zawodowa
un/una volontario/a
voluntario
Sytuacja zawodowa
un/a consulente
asesor
Sytuacja zawodowa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Rodzaje umów
Ho un contratto _________.
Tengo un contrato ______________.
Rodzaje umów
a tempo pieno
a tiempo completo
Rodzaj umowy
part-time
a tiempo parcial
Rodzaj umowy
a tempo determinato
de duración determinada
Rodzaj umowy
a tempo indeterminato
indefinido
Rodzaj umowy
stagionale
de temporada
Rodzaj umowy
Quando viene versato lo stipendio?
¿Cuándo se cobra?
Pytanie o dzień wypłaty
Vorrei chiedere ___________.
Me gustaría solicitar _____________.
Prośba o urlop
il congedo di maternità
la baja por maternidad
Rodzaj urlopu
il congedo di paternità
la baja por paternidad
Rodzaj urlopu
il congedo per malattia
la baja por enfermedad
Rodzaj urlopu
dei giorni liberi
días libres
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Pytanie o opodatkowanie
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Zgłaszanie dochodów
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Chi mi farà sapere ____________ ?
¿Cómo me informarán de _______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
quanto mi verrà rimborsato
¿Cuánto me sale a devolver?
Rodzaj rozliczenia podatku
se devo pagare più tasse
¿Cuánto me sale a pagar?
Rodzaj rozliczenia podatku