Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Qual è il salario minimo?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Pytanie o płacę minimalną
Sono ____________.
Mi estas ________________.
Sytuacja zawodowa
impiegato/a
dungata
Sytuacja zawodowa
disoccupato/a
senlabora
Sytuacja zawodowa
un imprenditore/un'imprenditrice
entreprenisto
Sytuacja zawodowa
un lavoratore autonomo
memdungito
Sytuacja zawodowa
uno/a stagista
internulo
Sytuacja zawodowa
un/una volontario/a
volontulo
Sytuacja zawodowa
un/a consulente
konsilisto
Sytuacja zawodowa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Rodzaje umów
Ho un contratto _________.
Mi havas____________ kontrakton.
Rodzaje umów
a tempo pieno
plentempan
Rodzaj umowy
part-time
parttempan
Rodzaj umowy
a tempo determinato
limigitan
Rodzaj umowy
a tempo indeterminato
permanentan
Rodzaj umowy
stagionale
sezonan
Rodzaj umowy
Quando viene versato lo stipendio?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Pytanie o dzień wypłaty
Vorrei chiedere ___________.
Mi ŝatus peti _________.
Prośba o urlop
il congedo di maternità
akuŝferion
Rodzaj urlopu
il congedo di paternità
akuŝferion (por patro)
Rodzaj urlopu
il congedo per malattia
malsanan salajron
Rodzaj urlopu
dei giorni liberi
feritagojn
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Pytanie o opodatkowanie
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Zgłaszanie dochodów
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Chi mi farà sapere ____________ ?
Kiu diros min ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
quanto mi verrà rimborsato
kiom mia repago estas
Rodzaj rozliczenia podatku
se devo pagare più tasse
se mi ŝuldas pli imposton
Rodzaj rozliczenia podatku