Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Qual è il salario minimo?
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
Sono ____________.
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
impiegato/a
雇佣
Sytuacja zawodowa
disoccupato/a
待业
Sytuacja zawodowa
un imprenditore/un'imprenditrice
企业家
Sytuacja zawodowa
un lavoratore autonomo
自雇者
Sytuacja zawodowa
uno/a stagista
实习生
Sytuacja zawodowa
un/una volontario/a
志愿者
Sytuacja zawodowa
un/a consulente
顾问
Sytuacja zawodowa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
Ho un contratto _________.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
a tempo pieno
全职
Rodzaj umowy
part-time
兼职
Rodzaj umowy
a tempo determinato
定期合同
Rodzaj umowy
a tempo indeterminato
永久合同
Rodzaj umowy
stagionale
季节性合同
Rodzaj umowy
Quando viene versato lo stipendio?
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
Vorrei chiedere ___________.
我想要_________。
Prośba o urlop
il congedo di maternità
产假
Rodzaj urlopu
il congedo di paternità
陪产假
Rodzaj urlopu
il congedo per malattia
病假
Rodzaj urlopu
dei giorni liberi
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Chi mi farà sapere ____________ ?
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
quanto mi verrà rimborsato
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
se devo pagare più tasse
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku