Zwroty | angielski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Qual è il salario minimo?
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
Sono ____________.
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
impiegato/a
employed
Sytuacja zawodowa
disoccupato/a
unemployed
Sytuacja zawodowa
un imprenditore/un'imprenditrice
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
un lavoratore autonomo
self-employed
Sytuacja zawodowa
uno/a stagista
an intern
Sytuacja zawodowa
un/una volontario/a
a volunteer
Sytuacja zawodowa
un/a consulente
a consultant
Sytuacja zawodowa
Vorrei registrarmi come libero professionista.
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Che tipo di contratto di lavoro offrite?
What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
Ho un contratto _________.
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
a tempo pieno
full-time
Rodzaj umowy
part-time
part-time
Rodzaj umowy
a tempo determinato
fixed-term
Rodzaj umowy
a tempo indeterminato
permanent
Rodzaj umowy
stagionale
seasonal
Rodzaj umowy
Quando viene versato lo stipendio?
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Vorrei chiedere ___________.
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
il congedo di maternità
maternity leave
Rodzaj urlopu
il congedo di paternità
paternity leave
Rodzaj urlopu
il congedo per malattia
sick leave
Rodzaj urlopu
dei giorni liberi
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Chi mi farà sapere ____________ ?
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
quanto mi verrà rimborsato
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
se devo pagare più tasse
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku