Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Vad är minimilönen?
Pytanie o płacę minimalną
Tôi __________.
Jag är ______________.
Sytuacja zawodowa
có việc làm
anställd
Sytuacja zawodowa
Không có việc làm
arbetslös
Sytuacja zawodowa
doanh nhân
entreprenör
Sytuacja zawodowa
tự làm chủ
egenföretagare
Sytuacja zawodowa
thực tập sinh
praktikant
Sytuacja zawodowa
tình nguyện viên
voluntärarbetare
Sytuacja zawodowa
tư vấn viên
konsultant
Sytuacja zawodowa
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Jag vill registrera mig som frilansare.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Rodzaje umów
Tôi có hợp đồng _________.
Jag har ett _________ kontrakt.
Rodzaje umów
toàn thời gian
fulltid
Rodzaj umowy
bán thời gian
deltid
Rodzaj umowy
hạn định
visstids
Rodzaj umowy
lâu dài
permanent anställd
Rodzaj umowy
thời vụ
säsongsanställd
Rodzaj umowy
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
När får jag lön?
Pytanie o dzień wypłaty
Tôi muốn hỏi về___________.
Jag skulle vilja ha ____.
Prośba o urlop
nghỉ sinh đẻ
mammaledigt
Rodzaj urlopu
nghỉ làm cha
pappaledigt
Rodzaj urlopu
nghỉ ốm
sjuklön
Rodzaj urlopu
ngày nghỉ
semester
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Pytanie o opodatkowanie
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Jag vill rapportera min inkomst.
Zgłaszanie dochodów
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Vem informerar mig om _______?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
hur mycket min skatteåterbäring är
Rodzaj rozliczenia podatku
tôi có nợ tiền thuế hay không
huruvida jag ska betala mer skatt
Rodzaj rozliczenia podatku