Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

[ülke] için çalışma iznim var mı?
Я могу работать в [страна]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Мне нужно разрешение на работу?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Asgari ücret ne kadar?
Какова государственная минимальная зарплата?
Pytanie o płacę minimalną
Ben ___________________.
Я___________________.
Sytuacja zawodowa
çalışıyorum
имеющий работу
Sytuacja zawodowa
işsizim
безработный
Sytuacja zawodowa
girişimciyim
предприниматель
Sytuacja zawodowa
serbest meslek sahibiyim
частный предприниматель
Sytuacja zawodowa
stajyerim
практикант
Sytuacja zawodowa
gönüllüyüm
волонтер
Sytuacja zawodowa
danışmanım
советник
Sytuacja zawodowa
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Rodzaje umów
Sözleşmem ______________.
У меня______________контракт.
Rodzaje umów
tam zamanlı
полная занятость
Rodzaj umowy
yarı zamanlı
неполная занятость
Rodzaj umowy
süreli sözleşme
фиксированный
Rodzaj umowy
kalıcı
долговременный
Rodzaj umowy
mevsimlik
сезонный
Rodzaj umowy
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Когда я получу зарплату?
Pytanie o dzień wypłaty
_________ için başvurmak istiyorum.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prośba o urlop
annelik izni
декретный отпуск
Rodzaj urlopu
babalık izni
отпуск по причине отцовства
Rodzaj urlopu
hastalık izni
больничные выплаты
Rodzaj urlopu
günlük izin
выходные дни
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Pytanie o opodatkowanie
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Zgłaszanie dochodów
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Кто сообщит мне_______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
geri ödeme miktarı
какова сумма моего возврата
Rodzaj rozliczenia podatku
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Долж(ен/на) ли я платить больше
Rodzaj rozliczenia podatku