Zwroty | francuski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

[ülke] için çalışma iznim var mı?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Asgari ücret ne kadar?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Pytanie o płacę minimalną
Ben ___________________.
Je suis ___________.
Sytuacja zawodowa
çalışıyorum
employé(e)
Sytuacja zawodowa
işsizim
au chômage
Sytuacja zawodowa
girişimciyim
entrepreneur
Sytuacja zawodowa
serbest meslek sahibiyim
travailleur indépendant
Sytuacja zawodowa
stajyerim
stagiaire
Sytuacja zawodowa
gönüllüyüm
bénévole
Sytuacja zawodowa
danışmanım
consultant(e)
Sytuacja zawodowa
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Rodzaje umów
Sözleşmem ______________.
J'ai un contrat ___________.
Rodzaje umów
tam zamanlı
à temps plein
Rodzaj umowy
yarı zamanlı
à temps partiel
Rodzaj umowy
süreli sözleşme
en C.D.D.
Rodzaj umowy
kalıcı
en C.D.I.
Rodzaj umowy
mevsimlik
saisonnier
Rodzaj umowy
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Pytanie o dzień wypłaty
_________ için başvurmak istiyorum.
Je voudrais _________.
Prośba o urlop
annelik izni
un congé maternité
Rodzaj urlopu
babalık izni
un congé paternité
Rodzaj urlopu
hastalık izni
un congé maladie
Rodzaj urlopu
günlük izin
des congés
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Pytanie o opodatkowanie
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Zgłaszanie dochodów
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Qui me préviendra ________________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
geri ödeme miktarı
du montant qui me sera remboursé
Rodzaj rozliczenia podatku
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
si je dois payer davantage d'impôts
Rodzaj rozliczenia podatku