Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

[ülke] için çalışma iznim var mı?
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Asgari ücret ne kadar?
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
Ben ___________________.
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
çalışıyorum
雇佣
Sytuacja zawodowa
işsizim
待业
Sytuacja zawodowa
girişimciyim
企业家
Sytuacja zawodowa
serbest meslek sahibiyim
自雇者
Sytuacja zawodowa
stajyerim
实习生
Sytuacja zawodowa
gönüllüyüm
志愿者
Sytuacja zawodowa
danışmanım
顾问
Sytuacja zawodowa
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
Sözleşmem ______________.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
tam zamanlı
全职
Rodzaj umowy
yarı zamanlı
兼职
Rodzaj umowy
süreli sözleşme
定期合同
Rodzaj umowy
kalıcı
永久合同
Rodzaj umowy
mevsimlik
季节性合同
Rodzaj umowy
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
_________ için başvurmak istiyorum.
我想要_________。
Prośba o urlop
annelik izni
产假
Rodzaj urlopu
babalık izni
陪产假
Rodzaj urlopu
hastalık izni
病假
Rodzaj urlopu
günlük izin
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
______________ hakkında bana kim haber verecek?
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
geri ödeme miktarı
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku