Zwroty | angielski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

[ülke] için çalışma iznim var mı?
Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Asgari ücret ne kadar?
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
Ben ___________________.
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
çalışıyorum
employed
Sytuacja zawodowa
işsizim
unemployed
Sytuacja zawodowa
girişimciyim
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
serbest meslek sahibiyim
self-employed
Sytuacja zawodowa
stajyerim
an intern
Sytuacja zawodowa
gönüllüyüm
a volunteer
Sytuacja zawodowa
danışmanım
a consultant
Sytuacja zawodowa
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
Sözleşmem ______________.
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
tam zamanlı
full-time
Rodzaj umowy
yarı zamanlı
part-time
Rodzaj umowy
süreli sözleşme
fixed-term
Rodzaj umowy
kalıcı
permanent
Rodzaj umowy
mevsimlik
seasonal
Rodzaj umowy
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
_________ için başvurmak istiyorum.
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
annelik izni
maternity leave
Rodzaj urlopu
babalık izni
paternity leave
Rodzaj urlopu
hastalık izni
sick leave
Rodzaj urlopu
günlük izin
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
geri ödeme miktarı
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku