Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pot lucra în [țara]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Am nevoie de permis de muncă?
Pytanie o zezwolenie na pracę
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Care este salariul minim pe economie?
Pytanie o płacę minimalną
ฉันเป็น ___________________
Sunt ___________________ .
Sytuacja zawodowa
ผู้มีงานทำ
angajat
Sytuacja zawodowa
ผู้ว่างงาน
neangajat
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบการ
antreprenor
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
independent
Sytuacja zawodowa
เด็กฝึกงาน
practicant
Sytuacja zawodowa
อาสาสมัคร
voluntar
Sytuacja zawodowa
ที่ปรึกษา
consultant
Sytuacja zawodowa
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Ce fel de contract de muncă aveți?
Rodzaje umów
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Am contract de ______________.
Rodzaje umów
เต็มเวลา
normă întreagă
Rodzaj umowy
นอกเวลา
jumătate de normă
Rodzaj umowy
มีกำหนดเวลา
pe perioadă determinată
Rodzaj umowy
พนักงานประจำ
pe perioadă nedeterminată
Rodzaj umowy
ตามช่วงเวลา
temporar
Rodzaj umowy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Când primesc salariul?
Pytanie o dzień wypłaty
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Prośba o urlop
การลาคลอด
concediu maternal
Rodzaj urlopu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
concediul paternal
Rodzaj urlopu
การลาป่วย
concediu medical
Rodzaj urlopu
การหยุดงานเอง
zile libere
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Aș dori câteva informații despre taxe.
Pytanie o opodatkowanie
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Aș dori să-mi declar venitul.
Zgłaszanie dochodów
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Cine mă va informa de ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
cât este rambursarea
Rodzaj rozliczenia podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
dacă datorez mai mult
Rodzaj rozliczenia podatku