Zwroty | polski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Pytanie o zezwolenie na pracę
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Pytanie o płacę minimalną
ฉันเป็น ___________________
Jestem ___________________ .
Sytuacja zawodowa
ผู้มีงานทำ
zatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
ผู้ว่างงาน
bezrobotny/a
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบการ
przedsiębiorcą
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
เด็กฝึกงาน
praktykantem/praktykantką
Sytuacja zawodowa
อาสาสมัคร
wolontariuszem/wolontariuszką
Sytuacja zawodowa
ที่ปรึกษา
doradcą
Sytuacja zawodowa
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Rodzaje umów
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Mam umowę ___________.
Rodzaje umów
เต็มเวลา
o pracę na pełny etat
Rodzaj umowy
นอกเวลา
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Rodzaj umowy
มีกำหนดเวลา
(o pracę) na czas określony
Rodzaj umowy
พนักงานประจำ
(o pracę) na czas nieokreślony
Rodzaj umowy
ตามช่วงเวลา
o pracę sezonową
Rodzaj umowy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Pytanie o dzień wypłaty
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Prośba o urlop
การลาคลอด
urlop macierzyński
Rodzaj urlopu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
urlop ojcowski
Rodzaj urlopu
การลาป่วย
chorobowe
Rodzaj urlopu
การหยุดงานเอง
kilka dni urlopu
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Pytanie o opodatkowanie
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Zgłaszanie dochodów
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Kto poinformuje mnie ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
ile wynosi mój zwrot podatku
Rodzaj rozliczenia podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Rodzaj rozliczenia podatku