Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Kann ich in [Land] arbeiten?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Pytanie o zezwolenie na pracę
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Pytanie o płacę minimalną
ฉันเป็น ___________________
Ich bin _________________.
Sytuacja zawodowa
ผู้มีงานทำ
im Beruf
Sytuacja zawodowa
ผู้ว่างงาน
arbeitslos
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบการ
Unternehmer
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
freischaffend
Sytuacja zawodowa
เด็กฝึกงาน
Praktikant
Sytuacja zawodowa
อาสาสมัคร
Ehrenamtlicher
Sytuacja zawodowa
ที่ปรึกษา
Berater
Sytuacja zawodowa
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Rodzaje umów
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Rodzaje umów
เต็มเวลา
Vollzeit-
Rodzaj umowy
นอกเวลา
Teilzeit-
Rodzaj umowy
มีกำหนดเวลา
befristeten
Rodzaj umowy
พนักงานประจำ
unbefristeten
Rodzaj umowy
ตามช่วงเวลา
saisonal befristeten
Rodzaj umowy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Pytanie o dzień wypłaty
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Ich würde gern____________ beantragen.
Prośba o urlop
การลาคลอด
Mutterschaftszeit
Rodzaj urlopu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Vaterschaftsurlaub
Rodzaj urlopu
การลาป่วย
Krankenzeit
Rodzaj urlopu
การหยุดงานเอง
Urlaubstage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Pytanie o opodatkowanie
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Zgłaszanie dochodów
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Wer informiert mich über____________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
die Höhe der Rückzahlung
Rodzaj rozliczenia podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
eventuell fällige Nachzahlungen
Rodzaj rozliczenia podatku