Zwroty | koreański - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Pytanie o zezwolenie na pracę
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pytanie o płacę minimalną
ฉันเป็น ___________________
Sytuacja zawodowa
ผู้มีงานทำ
Sytuacja zawodowa
ผู้ว่างงาน
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบการ
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Sytuacja zawodowa
เด็กฝึกงาน
Sytuacja zawodowa
อาสาสมัคร
Sytuacja zawodowa
ที่ปรึกษา
Sytuacja zawodowa
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Rodzaje umów
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Rodzaje umów
เต็มเวลา
Rodzaj umowy
นอกเวลา
Rodzaj umowy
มีกำหนดเวลา
Rodzaj umowy
พนักงานประจำ
Rodzaj umowy
ตามช่วงเวลา
Rodzaj umowy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Pytanie o dzień wypłaty
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prośba o urlop
การลาคลอด
Rodzaj urlopu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Rodzaj urlopu
การลาป่วย
Rodzaj urlopu
การหยุดงานเอง
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pytanie o opodatkowanie
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Zgłaszanie dochodów
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Rodzaj rozliczenia podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Rodzaj rozliczenia podatku