Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
¿Puedo trabajar en (país)?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
¿Necesito permiso de trabajo?
Pytanie o zezwolenie na pracę
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Pytanie o płacę minimalną
ฉันเป็น ___________________
Soy ____________________.
Sytuacja zawodowa
ผู้มีงานทำ
asalariado
Sytuacja zawodowa
ผู้ว่างงาน
desempleado
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบการ
empresario
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
autónomo
Sytuacja zawodowa
เด็กฝึกงาน
trabajador en prácticas
Sytuacja zawodowa
อาสาสมัคร
voluntario
Sytuacja zawodowa
ที่ปรึกษา
asesor
Sytuacja zawodowa
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Rodzaje umów
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tengo un contrato ______________.
Rodzaje umów
เต็มเวลา
a tiempo completo
Rodzaj umowy
นอกเวลา
a tiempo parcial
Rodzaj umowy
มีกำหนดเวลา
de duración determinada
Rodzaj umowy
พนักงานประจำ
indefinido
Rodzaj umowy
ตามช่วงเวลา
de temporada
Rodzaj umowy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
¿Cuándo se cobra?
Pytanie o dzień wypłaty
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Me gustaría solicitar _____________.
Prośba o urlop
การลาคลอด
la baja por maternidad
Rodzaj urlopu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
la baja por paternidad
Rodzaj urlopu
การลาป่วย
la baja por enfermedad
Rodzaj urlopu
การหยุดงานเอง
días libres
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Pytanie o opodatkowanie
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Me gustaría declarar mis ingresos.
Zgłaszanie dochodów
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
¿Cómo me informarán de _______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
¿Cuánto me sale a devolver?
Rodzaj rozliczenia podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
¿Cuánto me sale a pagar?
Rodzaj rozliczenia podatku