Zwroty | grecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Pytanie o zezwolenie na pracę
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Pytanie o płacę minimalną
ฉันเป็น ___________________
Είμαι _________________.
Sytuacja zawodowa
ผู้มีงานทำ
μισθωτός
Sytuacja zawodowa
ผู้ว่างงาน
άνεργος
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบการ
επιχειρηματίας
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
αυτοαπασχολούμενος
Sytuacja zawodowa
เด็กฝึกงาน
ασκούμενος σε πρακτική
Sytuacja zawodowa
อาสาสมัคร
εθελοντής
Sytuacja zawodowa
ที่ปรึกษา
σύμβουλος
Sytuacja zawodowa
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Rodzaje umów
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Rodzaje umów
เต็มเวลา
πλήρους απασχόλησης
Rodzaj umowy
นอกเวลา
μερικής απασχόλησης
Rodzaj umowy
มีกำหนดเวลา
ορισμένης διάρκειας
Rodzaj umowy
พนักงานประจำ
μόνιμο
Rodzaj umowy
ตามช่วงเวลา
εποχιακός
Rodzaj umowy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Pytanie o dzień wypłaty
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Prośba o urlop
การลาคลอด
άδεια μητρότητας
Rodzaj urlopu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
άδεια πατρότητας
Rodzaj urlopu
การลาป่วย
επίδομα ασθενείας
Rodzaj urlopu
การหยุดงานเอง
μέρες άδεια
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Pytanie o opodatkowanie
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Zgłaszanie dochodów
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Rodzaj rozliczenia podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Rodzaj rozliczenia podatku