Zwroty | francuski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Pytanie o zezwolenie na pracę
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Pytanie o płacę minimalną
ฉันเป็น ___________________
Je suis ___________.
Sytuacja zawodowa
ผู้มีงานทำ
employé(e)
Sytuacja zawodowa
ผู้ว่างงาน
au chômage
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบการ
entrepreneur
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
travailleur indépendant
Sytuacja zawodowa
เด็กฝึกงาน
stagiaire
Sytuacja zawodowa
อาสาสมัคร
bénévole
Sytuacja zawodowa
ที่ปรึกษา
consultant(e)
Sytuacja zawodowa
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Rodzaje umów
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
J'ai un contrat ___________.
Rodzaje umów
เต็มเวลา
à temps plein
Rodzaj umowy
นอกเวลา
à temps partiel
Rodzaj umowy
มีกำหนดเวลา
en C.D.D.
Rodzaj umowy
พนักงานประจำ
en C.D.I.
Rodzaj umowy
ตามช่วงเวลา
saisonnier
Rodzaj umowy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Pytanie o dzień wypłaty
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Je voudrais _________.
Prośba o urlop
การลาคลอด
un congé maternité
Rodzaj urlopu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
un congé paternité
Rodzaj urlopu
การลาป่วย
un congé maladie
Rodzaj urlopu
การหยุดงานเอง
des congés
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Pytanie o opodatkowanie
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Je voudrais déclarer mes revenus.
Zgłaszanie dochodów
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Qui me préviendra ________________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
du montant qui me sera remboursé
Rodzaj rozliczenia podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
si je dois payer davantage d'impôts
Rodzaj rozliczenia podatku