Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Pytanie o zezwolenie na pracę
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Pytanie o płacę minimalną
ฉันเป็น ___________________
Mi estas ________________.
Sytuacja zawodowa
ผู้มีงานทำ
dungata
Sytuacja zawodowa
ผู้ว่างงาน
senlabora
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบการ
entreprenisto
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
memdungito
Sytuacja zawodowa
เด็กฝึกงาน
internulo
Sytuacja zawodowa
อาสาสมัคร
volontulo
Sytuacja zawodowa
ที่ปรึกษา
konsilisto
Sytuacja zawodowa
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Rodzaje umów
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Mi havas____________ kontrakton.
Rodzaje umów
เต็มเวลา
plentempan
Rodzaj umowy
นอกเวลา
parttempan
Rodzaj umowy
มีกำหนดเวลา
limigitan
Rodzaj umowy
พนักงานประจำ
permanentan
Rodzaj umowy
ตามช่วงเวลา
sezonan
Rodzaj umowy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Kiam mi ricevas mian salajron?
Pytanie o dzień wypłaty
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Mi ŝatus peti _________.
Prośba o urlop
การลาคลอด
akuŝferion
Rodzaj urlopu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
akuŝferion (por patro)
Rodzaj urlopu
การลาป่วย
malsanan salajron
Rodzaj urlopu
การหยุดงานเอง
feritagojn
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Pytanie o opodatkowanie
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Zgłaszanie dochodów
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Kiu diros min ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
kiom mia repago estas
Rodzaj rozliczenia podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
se mi ŝuldas pli imposton
Rodzaj rozliczenia podatku