Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
ฉันเป็น ___________________
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
ผู้มีงานทำ
雇佣
Sytuacja zawodowa
ผู้ว่างงาน
待业
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบการ
企业家
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
自雇者
Sytuacja zawodowa
เด็กฝึกงาน
实习生
Sytuacja zawodowa
อาสาสมัคร
志愿者
Sytuacja zawodowa
ที่ปรึกษา
顾问
Sytuacja zawodowa
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
เต็มเวลา
全职
Rodzaj umowy
นอกเวลา
兼职
Rodzaj umowy
มีกำหนดเวลา
定期合同
Rodzaj umowy
พนักงานประจำ
永久合同
Rodzaj umowy
ตามช่วงเวลา
季节性合同
Rodzaj umowy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
我想要_________。
Prośba o urlop
การลาคลอด
产假
Rodzaj urlopu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
陪产假
Rodzaj urlopu
การลาป่วย
病假
Rodzaj urlopu
การหยุดงานเอง
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku