Zwroty | angielski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
ฉันเป็น ___________________
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
ผู้มีงานทำ
employed
Sytuacja zawodowa
ผู้ว่างงาน
unemployed
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบการ
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
self-employed
Sytuacja zawodowa
เด็กฝึกงาน
an intern
Sytuacja zawodowa
อาสาสมัคร
a volunteer
Sytuacja zawodowa
ที่ปรึกษา
a consultant
Sytuacja zawodowa
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
เต็มเวลา
full-time
Rodzaj umowy
นอกเวลา
part-time
Rodzaj umowy
มีกำหนดเวลา
fixed-term
Rodzaj umowy
พนักงานประจำ
permanent
Rodzaj umowy
ตามช่วงเวลา
seasonal
Rodzaj umowy
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
การลาคลอด
maternity leave
Rodzaj urlopu
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
paternity leave
Rodzaj urlopu
การลาป่วย
sick leave
Rodzaj urlopu
การหยุดงานเอง
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku