Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Får jag lov att arbeta i [land]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Pytanie o zezwolenie na pracę
Vad är minimilönen?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Pytanie o płacę minimalną
Jag är ______________.
Tôi __________.
Sytuacja zawodowa
anställd
có việc làm
Sytuacja zawodowa
arbetslös
Không có việc làm
Sytuacja zawodowa
entreprenör
doanh nhân
Sytuacja zawodowa
egenföretagare
tự làm chủ
Sytuacja zawodowa
praktikant
thực tập sinh
Sytuacja zawodowa
voluntärarbetare
tình nguyện viên
Sytuacja zawodowa
konsultant
tư vấn viên
Sytuacja zawodowa
Jag vill registrera mig som frilansare.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Rodzaje umów
Jag har ett _________ kontrakt.
Tôi có hợp đồng _________.
Rodzaje umów
fulltid
toàn thời gian
Rodzaj umowy
deltid
bán thời gian
Rodzaj umowy
visstids
hạn định
Rodzaj umowy
permanent anställd
lâu dài
Rodzaj umowy
säsongsanställd
thời vụ
Rodzaj umowy
När får jag lön?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Pytanie o dzień wypłaty
Jag skulle vilja ha ____.
Tôi muốn hỏi về___________.
Prośba o urlop
mammaledigt
nghỉ sinh đẻ
Rodzaj urlopu
pappaledigt
nghỉ làm cha
Rodzaj urlopu
sjuklön
nghỉ ốm
Rodzaj urlopu
semester
ngày nghỉ
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Pytanie o opodatkowanie
Jag vill rapportera min inkomst.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Zgłaszanie dochodów
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Vem informerar mig om _______?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hur mycket min skatteåterbäring är
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Rodzaj rozliczenia podatku
huruvida jag ska betala mer skatt
tôi có nợ tiền thuế hay không
Rodzaj rozliczenia podatku