Zwroty | polski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Får jag lov att arbeta i [land]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Vad är minimilönen?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Pytanie o płacę minimalną
Jag är ______________.
Jestem ___________________ .
Sytuacja zawodowa
anställd
zatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
arbetslös
bezrobotny/a
Sytuacja zawodowa
entreprenör
przedsiębiorcą
Sytuacja zawodowa
egenföretagare
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
praktikant
praktykantem/praktykantką
Sytuacja zawodowa
voluntärarbetare
wolontariuszem/wolontariuszką
Sytuacja zawodowa
konsultant
doradcą
Sytuacja zawodowa
Jag vill registrera mig som frilansare.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Rodzaje umów
Jag har ett _________ kontrakt.
Mam umowę ___________.
Rodzaje umów
fulltid
o pracę na pełny etat
Rodzaj umowy
deltid
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Rodzaj umowy
visstids
(o pracę) na czas określony
Rodzaj umowy
permanent anställd
(o pracę) na czas nieokreślony
Rodzaj umowy
säsongsanställd
o pracę sezonową
Rodzaj umowy
När får jag lön?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Pytanie o dzień wypłaty
Jag skulle vilja ha ____.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Prośba o urlop
mammaledigt
urlop macierzyński
Rodzaj urlopu
pappaledigt
urlop ojcowski
Rodzaj urlopu
sjuklön
chorobowe
Rodzaj urlopu
semester
kilka dni urlopu
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Pytanie o opodatkowanie
Jag vill rapportera min inkomst.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Zgłaszanie dochodów
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Vem informerar mig om _______?
Kto poinformuje mnie ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hur mycket min skatteåterbäring är
ile wynosi mój zwrot podatku
Rodzaj rozliczenia podatku
huruvida jag ska betala mer skatt
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Rodzaj rozliczenia podatku