Zwroty | angielski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Får jag lov att arbeta i [land]?
Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Vad är minimilönen?
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
Jag är ______________.
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
anställd
employed
Sytuacja zawodowa
arbetslös
unemployed
Sytuacja zawodowa
entreprenör
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
egenföretagare
self-employed
Sytuacja zawodowa
praktikant
an intern
Sytuacja zawodowa
voluntärarbetare
a volunteer
Sytuacja zawodowa
konsultant
a consultant
Sytuacja zawodowa
Jag vill registrera mig som frilansare.
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
Jag har ett _________ kontrakt.
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
fulltid
full-time
Rodzaj umowy
deltid
part-time
Rodzaj umowy
visstids
fixed-term
Rodzaj umowy
permanent anställd
permanent
Rodzaj umowy
säsongsanställd
seasonal
Rodzaj umowy
När får jag lön?
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Jag skulle vilja ha ____.
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
mammaledigt
maternity leave
Rodzaj urlopu
pappaledigt
paternity leave
Rodzaj urlopu
sjuklön
sick leave
Rodzaj urlopu
semester
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
Jag vill rapportera min inkomst.
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Vem informerar mig om _______?
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hur mycket min skatteåterbäring är
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
huruvida jag ska betala mer skatt
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku