Zwroty | tajski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Pot lucra în [țara]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Am nevoie de permis de muncă?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Pytanie o zezwolenie na pracę
Care este salariul minim pe economie?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pytanie o płacę minimalną
Sunt ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Sytuacja zawodowa
angajat
ผู้มีงานทำ
Sytuacja zawodowa
neangajat
ผู้ว่างงาน
Sytuacja zawodowa
antreprenor
ผู้ประกอบการ
Sytuacja zawodowa
independent
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Sytuacja zawodowa
practicant
เด็กฝึกงาน
Sytuacja zawodowa
voluntar
อาสาสมัคร
Sytuacja zawodowa
consultant
ที่ปรึกษา
Sytuacja zawodowa
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Ce fel de contract de muncă aveți?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Rodzaje umów
Am contract de ______________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Rodzaje umów
normă întreagă
เต็มเวลา
Rodzaj umowy
jumătate de normă
นอกเวลา
Rodzaj umowy
pe perioadă determinată
มีกำหนดเวลา
Rodzaj umowy
pe perioadă nedeterminată
พนักงานประจำ
Rodzaj umowy
temporar
ตามช่วงเวลา
Rodzaj umowy
Când primesc salariul?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Pytanie o dzień wypłaty
Mi-ar plăcea să întreb _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prośba o urlop
concediu maternal
การลาคลอด
Rodzaj urlopu
concediul paternal
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Rodzaj urlopu
concediu medical
การลาป่วย
Rodzaj urlopu
zile libere
การหยุดงานเอง
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Aș dori câteva informații despre taxe.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pytanie o opodatkowanie
Aș dori să-mi declar venitul.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Zgłaszanie dochodów
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Cine mă va informa de ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
cât este rambursarea
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Rodzaj rozliczenia podatku
dacă datorez mai mult
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Rodzaj rozliczenia podatku