Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Pot lucra în [țara]?
Я могу работать в [страна]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Am nevoie de permis de muncă?
Мне нужно разрешение на работу?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Care este salariul minim pe economie?
Какова государственная минимальная зарплата?
Pytanie o płacę minimalną
Sunt ___________________ .
Я___________________.
Sytuacja zawodowa
angajat
имеющий работу
Sytuacja zawodowa
neangajat
безработный
Sytuacja zawodowa
antreprenor
предприниматель
Sytuacja zawodowa
independent
частный предприниматель
Sytuacja zawodowa
practicant
практикант
Sytuacja zawodowa
voluntar
волонтер
Sytuacja zawodowa
consultant
советник
Sytuacja zawodowa
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Ce fel de contract de muncă aveți?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Rodzaje umów
Am contract de ______________.
У меня______________контракт.
Rodzaje umów
normă întreagă
полная занятость
Rodzaj umowy
jumătate de normă
неполная занятость
Rodzaj umowy
pe perioadă determinată
фиксированный
Rodzaj umowy
pe perioadă nedeterminată
долговременный
Rodzaj umowy
temporar
сезонный
Rodzaj umowy
Când primesc salariul?
Когда я получу зарплату?
Pytanie o dzień wypłaty
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prośba o urlop
concediu maternal
декретный отпуск
Rodzaj urlopu
concediul paternal
отпуск по причине отцовства
Rodzaj urlopu
concediu medical
больничные выплаты
Rodzaj urlopu
zile libere
выходные дни
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Aș dori câteva informații despre taxe.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Pytanie o opodatkowanie
Aș dori să-mi declar venitul.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Zgłaszanie dochodów
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Cine mă va informa de ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
cât este rambursarea
какова сумма моего возврата
Rodzaj rozliczenia podatku
dacă datorez mai mult
Долж(ен/на) ли я платить больше
Rodzaj rozliczenia podatku