Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Pot lucra în [țara]?
¿Puedo trabajar en (país)?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Am nevoie de permis de muncă?
¿Necesito permiso de trabajo?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Care este salariul minim pe economie?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Pytanie o płacę minimalną
Sunt ___________________ .
Soy ____________________.
Sytuacja zawodowa
angajat
asalariado
Sytuacja zawodowa
neangajat
desempleado
Sytuacja zawodowa
antreprenor
empresario
Sytuacja zawodowa
independent
autónomo
Sytuacja zawodowa
practicant
trabajador en prácticas
Sytuacja zawodowa
voluntar
voluntario
Sytuacja zawodowa
consultant
asesor
Sytuacja zawodowa
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Ce fel de contract de muncă aveți?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Rodzaje umów
Am contract de ______________.
Tengo un contrato ______________.
Rodzaje umów
normă întreagă
a tiempo completo
Rodzaj umowy
jumătate de normă
a tiempo parcial
Rodzaj umowy
pe perioadă determinată
de duración determinada
Rodzaj umowy
pe perioadă nedeterminată
indefinido
Rodzaj umowy
temporar
de temporada
Rodzaj umowy
Când primesc salariul?
¿Cuándo se cobra?
Pytanie o dzień wypłaty
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Prośba o urlop
concediu maternal
la baja por maternidad
Rodzaj urlopu
concediul paternal
la baja por paternidad
Rodzaj urlopu
concediu medical
la baja por enfermedad
Rodzaj urlopu
zile libere
días libres
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Aș dori câteva informații despre taxe.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Pytanie o opodatkowanie
Aș dori să-mi declar venitul.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Zgłaszanie dochodów
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Cine mă va informa de ______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
cât este rambursarea
¿Cuánto me sale a devolver?
Rodzaj rozliczenia podatku
dacă datorez mai mult
¿Cuánto me sale a pagar?
Rodzaj rozliczenia podatku