Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Pot lucra în [țara]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Am nevoie de permis de muncă?
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Care este salariul minim pe economie?
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
Sunt ___________________ .
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
angajat
雇佣
Sytuacja zawodowa
neangajat
待业
Sytuacja zawodowa
antreprenor
企业家
Sytuacja zawodowa
independent
自雇者
Sytuacja zawodowa
practicant
实习生
Sytuacja zawodowa
voluntar
志愿者
Sytuacja zawodowa
consultant
顾问
Sytuacja zawodowa
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Ce fel de contract de muncă aveți?
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
Am contract de ______________.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
normă întreagă
全职
Rodzaj umowy
jumătate de normă
兼职
Rodzaj umowy
pe perioadă determinată
定期合同
Rodzaj umowy
pe perioadă nedeterminată
永久合同
Rodzaj umowy
temporar
季节性合同
Rodzaj umowy
Când primesc salariul?
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
Mi-ar plăcea să întreb _________.
我想要_________。
Prośba o urlop
concediu maternal
产假
Rodzaj urlopu
concediul paternal
陪产假
Rodzaj urlopu
concediu medical
病假
Rodzaj urlopu
zile libere
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Aș dori câteva informații despre taxe.
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
Aș dori să-mi declar venitul.
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Cine mă va informa de ______________?
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
cât este rambursarea
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
dacă datorez mai mult
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku