Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Я могу работать в [страна]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Мне нужно разрешение на работу?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Pytanie o zezwolenie na pracę
Какова государственная минимальная зарплата?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Pytanie o płacę minimalną
Я___________________.
Tôi __________.
Sytuacja zawodowa
имеющий работу
có việc làm
Sytuacja zawodowa
безработный
Không có việc làm
Sytuacja zawodowa
предприниматель
doanh nhân
Sytuacja zawodowa
частный предприниматель
tự làm chủ
Sytuacja zawodowa
практикант
thực tập sinh
Sytuacja zawodowa
волонтер
tình nguyện viên
Sytuacja zawodowa
советник
tư vấn viên
Sytuacja zawodowa
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Rodzaje umów
У меня______________контракт.
Tôi có hợp đồng _________.
Rodzaje umów
полная занятость
toàn thời gian
Rodzaj umowy
неполная занятость
bán thời gian
Rodzaj umowy
фиксированный
hạn định
Rodzaj umowy
долговременный
lâu dài
Rodzaj umowy
сезонный
thời vụ
Rodzaj umowy
Когда я получу зарплату?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Pytanie o dzień wypłaty
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Prośba o urlop
декретный отпуск
nghỉ sinh đẻ
Rodzaj urlopu
отпуск по причине отцовства
nghỉ làm cha
Rodzaj urlopu
больничные выплаты
nghỉ ốm
Rodzaj urlopu
выходные дни
ngày nghỉ
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Pytanie o opodatkowanie
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Zgłaszanie dochodów
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Кто сообщит мне_______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
какова сумма моего возврата
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Rodzaj rozliczenia podatku
Долж(ен/на) ли я платить больше
tôi có nợ tiền thuế hay không
Rodzaj rozliczenia podatku