Zwroty | turecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Я могу работать в [страна]?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Мне нужно разрешение на работу?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Какова государственная минимальная зарплата?
Asgari ücret ne kadar?
Pytanie o płacę minimalną
Я___________________.
Ben ___________________.
Sytuacja zawodowa
имеющий работу
çalışıyorum
Sytuacja zawodowa
безработный
işsizim
Sytuacja zawodowa
предприниматель
girişimciyim
Sytuacja zawodowa
частный предприниматель
serbest meslek sahibiyim
Sytuacja zawodowa
практикант
stajyerim
Sytuacja zawodowa
волонтер
gönüllüyüm
Sytuacja zawodowa
советник
danışmanım
Sytuacja zawodowa
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Rodzaje umów
У меня______________контракт.
Sözleşmem ______________.
Rodzaje umów
полная занятость
tam zamanlı
Rodzaj umowy
неполная занятость
yarı zamanlı
Rodzaj umowy
фиксированный
süreli sözleşme
Rodzaj umowy
долговременный
kalıcı
Rodzaj umowy
сезонный
mevsimlik
Rodzaj umowy
Когда я получу зарплату?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Pytanie o dzień wypłaty
Я бы хотел(а) попросить о___________.
_________ için başvurmak istiyorum.
Prośba o urlop
декретный отпуск
annelik izni
Rodzaj urlopu
отпуск по причине отцовства
babalık izni
Rodzaj urlopu
больничные выплаты
hastalık izni
Rodzaj urlopu
выходные дни
günlük izin
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Pytanie o opodatkowanie
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Zgłaszanie dochodów
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Кто сообщит мне_______________?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
какова сумма моего возврата
geri ödeme miktarı
Rodzaj rozliczenia podatku
Долж(ен/на) ли я платить больше
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Rodzaj rozliczenia podatku