Zwroty | polski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Я могу работать в [страна]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Мне нужно разрешение на работу?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Какова государственная минимальная зарплата?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Pytanie o płacę minimalną
Я___________________.
Jestem ___________________ .
Sytuacja zawodowa
имеющий работу
zatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
безработный
bezrobotny/a
Sytuacja zawodowa
предприниматель
przedsiębiorcą
Sytuacja zawodowa
частный предприниматель
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
практикант
praktykantem/praktykantką
Sytuacja zawodowa
волонтер
wolontariuszem/wolontariuszką
Sytuacja zawodowa
советник
doradcą
Sytuacja zawodowa
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Rodzaje umów
У меня______________контракт.
Mam umowę ___________.
Rodzaje umów
полная занятость
o pracę na pełny etat
Rodzaj umowy
неполная занятость
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Rodzaj umowy
фиксированный
(o pracę) na czas określony
Rodzaj umowy
долговременный
(o pracę) na czas nieokreślony
Rodzaj umowy
сезонный
o pracę sezonową
Rodzaj umowy
Когда я получу зарплату?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Pytanie o dzień wypłaty
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Prośba o urlop
декретный отпуск
urlop macierzyński
Rodzaj urlopu
отпуск по причине отцовства
urlop ojcowski
Rodzaj urlopu
больничные выплаты
chorobowe
Rodzaj urlopu
выходные дни
kilka dni urlopu
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Pytanie o opodatkowanie
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Zgłaszanie dochodów
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Кто сообщит мне_______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
какова сумма моего возврата
ile wynosi mój zwrot podatku
Rodzaj rozliczenia podatku
Долж(ен/на) ли я платить больше
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Rodzaj rozliczenia podatku