Zwroty | japoński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Я могу работать в [страна]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Мне нужно разрешение на работу?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Какова государственная минимальная зарплата?
Pytanie o płacę minimalną
Я___________________.
Sytuacja zawodowa
имеющий работу
Sytuacja zawodowa
безработный
Sytuacja zawodowa
предприниматель
Sytuacja zawodowa
частный предприниматель
Sytuacja zawodowa
практикант
Sytuacja zawodowa
волонтер
Sytuacja zawodowa
советник
Sytuacja zawodowa
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Rodzaje umów
У меня______________контракт.
Rodzaje umów
полная занятость
Rodzaj umowy
неполная занятость
Rodzaj umowy
фиксированный
Rodzaj umowy
долговременный
Rodzaj umowy
сезонный
Rodzaj umowy
Когда я получу зарплату?
Pytanie o dzień wypłaty
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prośba o urlop
декретный отпуск
Rodzaj urlopu
отпуск по причине отцовства
Rodzaj urlopu
больничные выплаты
Rodzaj urlopu
выходные дни
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Pytanie o opodatkowanie
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Zgłaszanie dochodów
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Кто сообщит мне_______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
какова сумма моего возврата
Rodzaj rozliczenia podatku
Долж(ен/на) ли я платить больше
Rodzaj rozliczenia podatku