Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Я могу работать в [страна]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Мне нужно разрешение на работу?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Какова государственная минимальная зарплата?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Pytanie o płacę minimalną
Я___________________.
Mi estas ________________.
Sytuacja zawodowa
имеющий работу
dungata
Sytuacja zawodowa
безработный
senlabora
Sytuacja zawodowa
предприниматель
entreprenisto
Sytuacja zawodowa
частный предприниматель
memdungito
Sytuacja zawodowa
практикант
internulo
Sytuacja zawodowa
волонтер
volontulo
Sytuacja zawodowa
советник
konsilisto
Sytuacja zawodowa
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Каков тип вашего рабочего контракта?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Rodzaje umów
У меня______________контракт.
Mi havas____________ kontrakton.
Rodzaje umów
полная занятость
plentempan
Rodzaj umowy
неполная занятость
parttempan
Rodzaj umowy
фиксированный
limigitan
Rodzaj umowy
долговременный
permanentan
Rodzaj umowy
сезонный
sezonan
Rodzaj umowy
Когда я получу зарплату?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Pytanie o dzień wypłaty
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Mi ŝatus peti _________.
Prośba o urlop
декретный отпуск
akuŝferion
Rodzaj urlopu
отпуск по причине отцовства
akuŝferion (por patro)
Rodzaj urlopu
больничные выплаты
malsanan salajron
Rodzaj urlopu
выходные дни
feritagojn
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Я бы хотел(а) узнать о налогах
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Pytanie o opodatkowanie
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Zgłaszanie dochodów
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Кто сообщит мне_______________?
Kiu diros min ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
какова сумма моего возврата
kiom mia repago estas
Rodzaj rozliczenia podatku
Долж(ен/на) ли я платить больше
se mi ŝuldas pli imposton
Rodzaj rozliczenia podatku