Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Я могу работать в [страна]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Мне нужно разрешение на работу?
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Какова государственная минимальная зарплата?
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
Я___________________.
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
имеющий работу
雇佣
Sytuacja zawodowa
безработный
待业
Sytuacja zawodowa
предприниматель
企业家
Sytuacja zawodowa
частный предприниматель
自雇者
Sytuacja zawodowa
практикант
实习生
Sytuacja zawodowa
волонтер
志愿者
Sytuacja zawodowa
советник
顾问
Sytuacja zawodowa
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Каков тип вашего рабочего контракта?
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
У меня______________контракт.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
полная занятость
全职
Rodzaj umowy
неполная занятость
兼职
Rodzaj umowy
фиксированный
定期合同
Rodzaj umowy
долговременный
永久合同
Rodzaj umowy
сезонный
季节性合同
Rodzaj umowy
Когда я получу зарплату?
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
Я бы хотел(а) попросить о___________.
我想要_________。
Prośba o urlop
декретный отпуск
产假
Rodzaj urlopu
отпуск по причине отцовства
陪产假
Rodzaj urlopu
больничные выплаты
病假
Rodzaj urlopu
выходные дни
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Я бы хотел(а) узнать о налогах
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Кто сообщит мне_______________?
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
какова сумма моего возврата
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
Долж(ен/на) ли я платить больше
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku